SHOWS & TALKS

 

The Kierkegaard Comedy Show has performed in Denmark, in the United States, in South Africa, in England, in Scotland, in Norway and opened the 9th International Monodrama Festival in Germany, where it received the following review:

“Witty, sophisticated, well timed and hilarious. Kierkegaard is unraveled as a modern life-enhacer and Damgard is his prophet. He puts on the role of the manipulator, the guru while at the same time being the parody of a such. He makes absurd theater and razor sharp stand-up comedy, balances the relaxed with expressive outbursts and constantly keeps his audience on the knife edge. More uniquely, it can hardly be.

When performing in Cape Town and Johannesburg the danish ambassador found that the show “illustrated how each of us can make use of Kierkegaard in our modern everyday existence”.

 

CLAUS F. DAMGAARD ALSO OFFERS MORE REGULAR INSPIRATIONAL TALKS: 

IN ENGLISH BELOWEvig kærlighed i øjeblikket
– et Kierkegaard-foredrag ved Claus F. Damgaard

Hvordan kan jeg igen og igen lade ubetinget – og upersonlig! – kærlighed strømme ind i mine personlige relationer i dagligdagen!?

Søren Kierkegaard bliver ofte fremstillet som uanvendelig, svært tilgængelig, virkelighesfjern, menneske-fjendsk eller asocial … ja, måske endda også krops- og sexualforskrækket. Dette foredrag vil vise det modsatte. 

Dødsens-alvorlig komik – et Kierkegaard-foredrag ved Claus F. Damgaard

Hvordan kan jeg igen og igen opdage komikken ved min vanemæssige travlhed? … hvordan kan jeg få latteren på min side !?… og hvordan i alverden kunne Søren Kierkegaard i fulde alvor skrive at før kristendommen var der ingen humor !?

Søren Kierkegaard har ry for at være en alvorstung forfatter. I dette seriøst underholdende foredrag vil Claus F. Damgaard gøre opmærksom på den humoristiske, den dybt opløftende, den lette side af Søren Kierkegaards tyngde.

Livs-Kunst – et Kierkegaard-foredrag ved Claus F. Damgaard

Hvordan kan jeg være den skabende kunstner i mit eget liv og samtidigt et levende kunst-værk der bliver skabt på ny igen og igen!?

I dette inspirerende foredrag vil Claus F. Damgaard give en oplevelse af hvad Søren Kierkegaard mon kan have ment med “den sande Livs-Kunst”, “at leve poetisk, “leve kunstnerisk” etc. … og hvordan det kan praktiseres i dagligdagen.

Hjælpe-Kunst – et Kierkegaard-foredrag ved Claus F. Damgaard

Hvordan kan jeg lade hele min intuitive intelligens komme i spil? … hvordan kan jeg blive fri af forudindtaget viden og komme til i sandhed at hjælpe et andet menneske? … hvordan kan jeg forene den dybeste menneske-lighed med den højeste bevidsthed og professionalisme?

I dette praktisk anlagte foredrag vil Claus F. Damgaard gøre opmærksom på hvor meget Søren Kierkegaards forfatterskab har at tilbyde den moderne terapeut, behandler, psykolog, lærer, sundhedsarbejder, coach, præst etc.

Undervisning i Kierkegaards hjælpe-kunst tilbydes også som mere kropsligt aktive forløb. Se https://clausdamgaard.com/hjaelpekunst

Læs flere udtalelser på kierkegaard.tv/TESTIMONIALS

For mere information: cd@clausdamgaard.com / +45 28 26 01 09

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kierkegaard & Eternal Love – in the Moment 
An inspirational talk about how to – again and again! – let divine, impersonal love into my everyday personal relationships.

Kierkegaard & Dead-Serious Comedy
An inspirational talk about how to repeatedly discover the comedy of it all – and not always have the joke be on me.

Kierkegaard & Artistic Living
An inspirational talk about how I can both be the creative artist in my own life and a living work of art being created.

Kierkegaard & the Art of Helping
An inspirational talk about what Kierkegaard has to offer the modern therapist, health-worker, psychologist, preast etc.

Also available as an active and participatory event. Contact cd@clausdamgaard.com for more information.