FOREDRAG v/ Claus Damgaard

Kierkegaard’s livs-kunst

Hvordan kan jeg være den skabende kunstner i mit eget liv og samtidigt et levende kunst-værk der bliver skabt !?

“Eet er nemlig at digte sig selv, et Andet at lade sig digte.”
(Om Begrebet Ironi)

Kierkegaard & den evige kærlighed – i øjeblikket

Hvordan kan jeg igen og igen lade guddommelig, upersonlig kærlighed strømme ind i mine personlige relationer !?

“Al Kjærligheds Væsen er Eenhed af Frihed og Nødvendighed.”
“… hiin uudsigelige salige Følelse, hiin evige Magt i Verden – den jordiske Kjærlighed.”

(Enten-Eller, Anden Del)

Kierkegaard & komikken

Hvordan kan jeg igen og igen opdage komikken ved at jeg vanemæssigt har så sørgeligt travlt med at forgribe mig på livet!? … hvordan kan jeg få latteren på min side !?… og hvordan i alverden kunne Søren Kierkegaard i fulde alvor skrive at før kristendommen var der ingen humor !?

“Døden er den uendelige Humorist, der omfatter Alt.”
(Notesbog 6)

Kierkegaard & hjælpe-kunsten

Hvad har Søren Kierkegaard at tilbyde den moderne terapeut, behandler, psykolog, sundhedsarbejder, præst, coach, spirituelle vejleder etc. ?

“Det der skal arbeides mod, var just Klogskab. Formdl. er det derfor, at jeg, der her har Forretningen, blev udrustet med en uhyre Klogskab.”
(Journalen NB30:94)

OM CLAUS DAMGAARD

Claus Damgaard er uvidenskabelig Kierkegaard-specialist.

Siden 2001 har han helliget sig handlingsbaseret undersøgelse af hvordan Søren Kierkegaards litterære kunst mon kan leves i en konkret fysisk dagligdag og hvordan han mon kan dele denne livs-kunst med andre uden at forvandle den til viden.

Den opgave Claus Damgaard har foræret sig selv er at gøre det modsatte af hvad “filosoffen” ifølge Kierkegaard foretager sig: “Den ærede Philosoph flytter som sædvanligt Scenen over fra Existentsen paa Papiret.” (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift)

For mere information: cd@clausdamgaard.com / +45 28 26 01 09